Visjon

Sammen med Kristus, sammen med hverandre
Ansatte
Prest
Helge Spilling
37 09 01 12
41 93 24 11
Send mail

Organist
Andrea Maini
37 09 01 15
98 41 20 19
Send mail

Fjære kirke

Fjære kirke ble bygget omkring 1150. Som kulturminne er den uerstattelig, men er tross sine 850 år en levende menighetskirke og prestegjeldets hovedkirke.
Den ble ikke ferdigbygd i en generasjon, men ble til etter hvert som hundreårene skred frem utviklet sammen med bygda og folket. Den ble i seklenes løp selve nerven i Fjære historie, fra middelalder til vår egen tid